"I min verden er
alting prototyper"

Om Jetek

 

For nogle år siden blev JETEK kontaktet af en større, dansk producent af færdigbeton. De havde brug for et vibrationsfrit anlæg, der kunne stå indendørs uden at påvirke andet vejeudstyr på fabrikken. De havde også andre ønsker. Da anlægget stod færdigt, viste det sig at have betydelige fordele frem for eksisterende løsninger. 

Derfor introducerer vi nu  JETEK Dosing Systems - et unikt, patenteret fiberdoseringsudstyr til automatisk dosering af plast og stålfibre til fiberforstærket beton.

JETEK Dosing Systems lever - som nok det eneste fiberdosering på markedet – op til EN 206. 

Derudover har anlægget lav fyldehøjde. Det kan leveres som containerløsning. Det har lav vægt og kan nemt etableres på et dæk eller en platform. Og det kan dosere såvel plastfibre som stålfibre (makrofibre). 

Udover JETEK Dosing System tilbyder vi teknisk sparring og konstruktion af kundespecifikke løsninger - fx specialmaskiner, transportører, fødevaremaskiner og produktions-og pakkelinjer til især fremstillings- og fødevarevirksomheder. Vi udvikler og leverer også komplette, fysiske leverancer.

Mød Jes Rudebeck

Indehaver & øverste konstruktionschef i JETEK

Jes arbejder som selvstændig rådgiver, konstruktør og maskinbygger.

Han har omfattende branchekendskab, og er fagligt bredt funderet med mere end +25 års teknisk og praktisk erfaring med udvikling og konstruktion, automatisering, optimering af produktion og kostpris, kvalitetskontrol og reduktion i spild.

Jes har typisk flere netværkshænder i spil på en opgave, men når I arbejder sammen, handler du med Jes, og har kun ham som teknisk ansvarlig. Der er ingen mellemled.

Alternativ tænkning

Vores arbejde er én lang serie af alternative problemløsninger

Teknisk dygtighed

Højt, fagligt niveau og brug af nyeste 3D CAD teknologi. Vi kan også arbejde på dit CAD system

Overblik & fremdrift

Stærk projektstyring, løbende status og tæt, personlig dialog. Her er ingen mellemled

Ordholdenhed

Vi holder alle aftaler og sikrer høj kvalitet. 100% fortrolighed 

Copyright Jetek ApS ©2024 All rights reserved